Dobrý den,

jsem psycholog, psychoterapeut a supervizor.

NĚKOLIK ČÍSEL
O MÉ PRAXI

0 +
let praxe
0 +
klientů
0 +
terapeutických hodin

01

O MNĚ

Jsem psycholog, psychoterapeut, lektor a supervizor. Od roku 2004 pracuji s dětmi, rodinami a dospělými. Každý den se od nich učím. Mimo svou práci s klienty jsem se našel v předávání svých zkušeností dál. Učím budoucí psychoterapeuty, lektoruji kurzy pro laickou i odbornou veřejnost. Bojuji za duševní zdraví rodin i jednotlivců. Mou srdeční záležitostí je práce s rodinami. Napsal jsem knihu Dítě na zabití, několik článků a stal se spoluautorem knihy Kognitivně behaviorální terapie v praxi. A mnoho dalších materiálů mám připraveno. 

Mým neskromným cílem je, abychom s kolegou Michalem mohli postupně odkrýt, co jsme se za roky své práce naučili jak z teorie, tak především z praxe. 

Nemusíte brouzdat po internetu, ani hledat v knihách. My jsme to už udělali za Vás. Je to naše práce a to, co známe z teorie jsme si mnohokrát ověřili v praxi. 

Nyní Vám to můžeme předat. 

(budete přesměrováni na www.psychologickaporadnapraha.cz)

02

fotogalerie

03

vzdělání a kvalifikace

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Psychologie.

Zápodočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, obor Teorie a filosofie komunikace.

Ukončený akreditovaný pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (KBT) pod vedením Prof. MUDr. Jána Praška, CSc. a Prim. MUDr. Petra Možného (Mezinárodní institut KBT Odyssea).

Ukončený akreditovaný pětiletý systematický výcvik ve skupinové psychoterapii založené na principech Gestalt terapie a humanistické terapie (INSTEP, Institut pro skupinovou psychoterapii).

Ukončený tříletý výcvik v supervizi, pořádaný Mezinárodním institutem KBT Odyssea a ABC Slovenským Inštitútom pre výcvik v KBT, pod vedením Prof. MUDr. Jána Praška, CSc. , PhDr. Miloše Šlepeckého, CSc., MUDr. Miroslava Novotného a Mgr. Jany Vyskočilové, Dis.

Kurz hypnózy I. a II., akreditovaný Asociací klinických psychologů České republiky pod vedením Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc.

 Roční kurz supervizních seminářů ORT („O rodinné terapii“) pod vedením PhDr. Aleny Paloušové.

Akreditovaný kurz „Motivační rozhovory“ (pořádaný IPPP, Jan Soukup).

Třísemestrový kurz „Speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování“

04

Praxe

V současné době pracuji v Psychologické poradně Praha, kterou jsem založil v roce 2010. Dále od roku 2004 pracuji na ambulantním odd. Střediska výchovné péče

Zabývám se individuální, rodinnou a skupinovou terapií, hypnózou, supervizí stávajících i budoucích terapeutů, přednášením, lektorováním a učením.

Jsem výcvikovým lektorem v Rafael institutu, zabývajícím se psychotraumatem. Rovněž jsem externím přednášejícím, zkoušejícím a supervizorem ve výcviku KBT, Mezinárodní institut Odyssea

Vedu přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. Mezi hlavní témata jimiž se v lektorování zabývám jsou děti a rodina, obsedantně kompulzivní porucha u dětí, trauma a disociace, úzkostné poruchy a osobní rozvoj. 

V minulosti jsem vedl a stále vedu supervize jak pro jednotlivce, tak pro organizace, namátkou např. Nautis (bývalá Apla Praha), Prevalis a další. 

05

ocenění a členství

Jsem držitelem ocenění Nadace Prof. Zdeňka Matějčka za diplomovou práci „Využití terapeutického potenciálu projektivních technik v práci s rodinou. Technika Zakleté kameny.“

Jsem členem České asociace pro psychoterapii (ČAP) – www.czap.cz

Jsem členem České společnosti kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT) – www.cskbt.cz

06

Publikace

07

Zájmy a kde čerpám energii

Studnicí, z níž plnými doušky nabírám novou energii, je především moje rodina. Pak ale i práce a záliby. Každá z těchto oblastí mě naplňuje po svém a tvoří pevné pilíře mého života.

Rodina je pro mě skutečným přístavem, odkud vyplouvám a kam se zase vždy vracím. Někdy unavený, někdy méně přítomný, než bychom já nebo moji blízcí chtěli, ale vždy s vědomím, že právě kvůli nim a díky nim tu jsem. 

Práce mě baví, dává mi smysl a dokázal jsem ji vybudovat tak různorodou, že se stále považuji za nadšence, který se v ní nenudí a má to štěstí že dělá, co jej baví. Detektivní dobrodružství při rozplétání příběhů a osudů lidí, s nimiž se potkávám, je pro mě stále stejně úžasné a inspirativní jako před lety. Učím se pokoře, učím se více naslouchat a více se ptát. A mnohem méně interpretovat, radit a soudit. 

Nekonečnou inspirací pro pochopení člověka a jeho vztahů nacházím ve filosofii, historii, světové mytologii a v mém od dětství neutuchajícím zájmu, egyptologii. 

Kreativní složku mé osobnosti naplňuje focení, jehož vděčnými objekty jsou členové mé rodiny. Honba za zachycením okamžiku manželky nebo našich dvou synů – k jejich velké radosti – se pro mě stává vítanou změnou z každodenní rutiny. Stejně tak práce se dřevem, zájem o architekturu nebo design je pro mě osvobozením v sebevyjádření. Kombinování nesourodých prvků art deca nebo funkcionalismu s venkovským stylem a materiály jako je dřevo, cihla nebo kámen, to je moje. A pak ta výsledná radost! Prostě k nezaplacení. Jsem rovněž amatérským pěstitelem a zahrádkářem, jehož zuřivou péči přežije jen málokterá rostlina. 

Mým velkým přáním je napsat jednou román. A to i přes ten nedostatek, že neumím pořádně psát. Však se také v mé hlavě i na dně šuplíků pod nánosy prachu krčí mnoho nejrůznějších nápadů, myšlenek, dokončených i rozpracovaných knih. Většina je jich odborná nebo pro širokou veřejnost, ale jedna je i čistě beletristická. Tak třeba jednou…

SemiPro, s.r.o.

e-mail: info@semipro.cz

IČO: 05888590

bankovní spojení: 17281726/2010

spisová značka C 271971 vedená u Městského soudu v Praze

nejsme plátci DPH

NOVINKY EMAILEM

Chci dostávat upozornění  na nové semináře a články na blogu. 

Přihlášením vyjadřuji souhlas s Obchodními podmínkami a GDPR.

ON-LINE semináře | webináře | psychologie | psychoterapie | panická porucha | úzkostné poruchy | úzkosti | strach výchova | děti | rodina | rodičovství | komunikace | syndrom vyhoření | osobní růst | asertivita | OCD | prokrastinace | odborné kurzy | psycholog | psychoterapeut | psychiatr | osobní rozvoj | relaxace | e-book | zvládání náročných životních událostí | jak na krize | psychologické semináře | panika | ADHD | psychologické poradenství | terapie

© 2020 SemiPro, s.r.o., všechna práva vyhrazena pro www.semipro.cz.