fbpx

MUDr. Michal Raszka, PhD.

Základním východiskem mé práce je respekt ke klientovi, snaha o jeho detailní porozumění propojený s hlubinným pohledem. Věnuji se tématům, které se týkají sebevědomí, seberealizace, mužské identity, traumatu, práce s emocemi a také mě zajímají transpersonální otázky. Uvažuji v psychosomatickém kontextu, tělo z mého pohledu poskytuje bohatý zdroj informací, které lze pro svůj prospěch využít. Působil jsem také v psychoterapeutickém denním stacionáři se zaměřením na léčbu úzkostných a depresivních stavů, a tuto zkušenost jsem schopen v případě potřeby nabídnout. V současné době se kromě psychiatrické praxe na akutním oddělení v CNS-CENTRU TŘINEC s.r.o., věnuji lektorské činnosti pro pracovníky v sociálních službách a také přednáším na téma neuropsychoterapie.

Odborné vzdělání
● 2014 - certifikovaný kurz v systematické psychoterapii, oprávnění samostatně poskytovat systematickou psychoterapii ve zdravotnictví
● 2007 – 2014: teoretické vzdělávání v psychoterapii (200 hodin) a sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii (551 hodin) o.s. S.U.R
● 2007 – 2013: specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie
● 2006 – 2010: Postgraduální studium neurověd, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (odkaz na disertační práci)
● 1998 – 2006: Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kurzy a semináře ● 2018 – 2019: výcvik v motivačních rozhovorech
● 2017: Focusing – tělesně zakotvené prožívání
● 2010: kurz krátké psychoterapie zaměřené na řešení s traumatizovanými klienty
● 2010: úvodní kurz do transakční analýzy TA 101
● 2007: kurz hypnózy