fbpx

 

I. Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana 

Děkujeme za Vaši návštěvu na stránkách SemiPro, s.r.o. Myslíme na ochranu Vašich soukromých údajů. Chceme, abyste se u nás cítili v bezpečí. Proto všechny osobní údaje sbíráme, zpracováváme a nakládáme s nimi v souladu se Zákonem č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Pro potřebu SemiPro, s.r.o. zpracováváme elektronickou formou následující osobní údaje: 

Vaše jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, případně platné fakturační údaje, včetně IČO.

To vše na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu.

II. Právo na informace

SemiPro, s.r.o. na požádání podle možností obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, neváhejte nás kontaktovat, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, napište nám je na info@semipro.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

III. Použití a postoupení osobních údajů

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy, koupi našich produktů apod. SemiPro, s.r.o. používá Vaše osobní údaje za účelem realizování omluvené služby a prodeje produktu, dále komunikace ohledně našich produktů, objednávek, evidence a potvrzování domluvených termínů, spolupráce, fakturace či poskytování informací. To vše vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro potřeby SemiPro, s.r.o. Žádné údaje nejsou postoupeny třetí osobě. Postoupení osobních údajů orgánům veřejné správy následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

IV. Možnosti odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně, tedy získat zpětnou vazbu. Účast na podobných akcích je dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje zablokovat. 

V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit.